Podziękowanie dla firmy Budecon! :-)

Każdego roku głównym sponsorem naszej kampanii 1%, która w znacznej mierze stanowi o jakości funkcjonowania Hospicjum Cordis, jest firma BUDECON. Serdecznie dziękujemy za wsparcie!