Wolontariusze zagraniczni :-)

Ich obecność w naszym domu już nikogo nie dziwi choć wciąż zaciekawia – wolontariusze międzynarodowi – Świat w odwiedzinach u naszych chorych.. Podczas kilkutygodniowego pobytu wolontariusze międzynarodowi uczą się hospicyjności, uczestniczą we wszystkich pracach w oddziale stacjonarnym, jeżdżą na wizyty domowe, towarzysza chorym, porozumiewając się sercem.
W czasie wizyty jest czas na prezentację kultury i kuchni ojczystego kraju. Staramy się też pokazać naszym gościom, w ramach podziękowania za pracę na rzecz chorych, co ciekawsze miejsca w okolicy.
Powoli kończy się niestety pobyt Miguela z Hiszpanii oraz Bei i Emmy z Malty… Młodzi ludzie przedstawili nam dziś prezentacje swoich ojczyzn. Za świetnie przygotowane dzisiejsze występy oraz Waszą obecność w hospicjum wielkie ‚Dziękujemy’

2