Historia Hospicjum

Hospicjum Cordis istnieje już ponad 25 lat. Od pierwszych chwil powstania, w Mysłowicach jest wspólnotą ludzi, którzy chcą dzielić ze sobą Miejsce i Czas oraz mają poczucie wspólnej Drogi i Przyszłości.

Hospicjum Cordis rozpoczęło swą działalność w Dzień Wigilijny 1990 roku. Przez cztery lata grupa kilkunastu osób różnych profesji posługiwała wolontaryjnie ludziom umierającym w ich domach. Wielkie marzenie o stworzeniu Domu Hospicyjnego zrealizowało się 19 lutego 1994 roku, przybierając nazwę: „ Gościna Serca Św. Teresy od Dzieciątka Jezus”. Celem zespołu terapeutycznego hospicjum jest udzielenie chorym umierającym i ich rodzinom wszechstronnej i specjalistycznej opieki.

Kolejne lata działalności Hospicjum Cordis ukazały potrzebę objęcia opieką również najmłodszych chorych i dlatego 21.11.1998 roku stworzony został Hospicyjny Dziecięcy Dom Opatrzności Bożej Aniołków Stróżów – Betlejem – przy Społecznym Towarzystwie Hospicjum Cordis. Realizacja potrzeb dziecięcych stała się priorytetem zespołu terapeutycznego. Opieką obejmujemy chorych z terenu województwa śląskiego, jednak do chorych dzieci dojeżdżamy nawet 100 km.

Po wielu latach działalności w Mysłowicach okazało się, że budynek, który do tej pory był dla nas domem nie spełniał warunków unijnych dla tego typu placówek. Dlatego w czerwcu 2009 roku rozpoczęliśmy przebudowę dawnego szpitala górniczego w Katowicach – Janowie , w celu dostosowania go dla potrzeb nowoczesnego hospicjum. Dzięki życzliwości władz Miasta Katowice budynek i teren wokół stał się własnością Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis .

W grudniu 2009 roku zakończyliśmy remont Segmentu B: ambulatoryjno – rehabilitacyjnego , w którym dostępne są specjalistyczne poradnie : poradnia leczenia obrzęku limfatycznego , poradnia profilaktyki i leczenia odleżyn oraz poradnia rehabilitacyjna . W tej części chorzy mogą korzystać z psychoterapii indywidualnej i rodzinnej oraz z sal muzykoterapii , terapii zajęciowej , sali gimnastycznej a chore dzieci z sali poznawania świata . Cel ten udało się nam osiągnąć dzięki wspólnej pracy firm budowlanych i wolontariuszy oraz własnym środkom finansowym-odpisowi 1% podatku i funduszom zebranym w akcjach charytatywnych od ludzi dobrej woli.

Dzięki środkom finansowym, które otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa zawarta z Województwem Śląskim  o dofinansowanie projektu: „Przebudowa budynku poszpitalnego na dom hospicyjny w Katowicach Janowie – dotyczy segmentu A”,  rozpoczęliśmy 21.09.2010 roku przebudowę Segmentu A nowego hospicjum. Remont tej części szczęśliwie udało nam się zakończyć 17 grudnia 2011roku. W Segmencie A znajduje się hospicjum stacjonarne dla dorosłych i dzieci z całą infrastrukturą i technologią.

W nowym domu hospicyjnym znajduje się 38 pokoi z czego 9 pokoi dla najmłodszych. Każdy pokój przystosowany jest do przebywania chorego dziecka lub dorosłego z rodziną lub opiekunem. Pobyt jest całkowicie bezpłatny. Staramy się towarzyszyć naszym chorym i ich rodzinom, kojąc cierpienia ciała i duszy, spełniając marzenia, czyniąc niejednokrotnie ostatnie dni ich życia radosnymi, kolorowymi, wyjątkowymi i wolnymi od lęku. Dokładamy wszelkich starań , by zapewnić naszym podopiecznym i ich rodziną wszechstronnej i specjalistycznej opieki na najwyższym poziomie.

Śląskie Dziecięce Hospicjum Aniołów Stróżów

Wraz z powstaniem Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis w grudniu 1990 roku i powołaniem zespołu terapeutycznego, opieką domową a później, od lutego 1994 również stacjonarną obejmowano dorosłych i dzieci.

Potrzeby szybko rosły, coraz więcej dzieci zgłaszano pod opiekę. W 1998 roku zapadła decyzja o wyodrębnieniu zespołu do pracy z dziećmi i pomieszczeń na potrzeby Oddziału Dziecięcego.
Uroczyste otwarcie i poświęcenie Hospicjum Stacjonarnego i Domowego Dla Dzieci odbyło się 21 listopada 1998 roku w Mysłowicach.

Od samego początku naszego istnienia opiekujemy się dziećmi w ich domach i względem potrzeb w oddziale stacjonarnym. Przez te lata towarzyszyliśmy łącznie około 310 dzieciom w ich najcięższych chwilach. Osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się Hospicjum Dziecięcemu wręczano Order Kubusia Puchatka im. Florusia Bednarskiego. W historii Betlejem zaznaczają się momenty szczególne:

Kalendarium

14.06.1999 – spotkanie chorych, rodziców osieroconych, personelu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Sosnowcu
2001 – spotkanie z Mme. Cicely Sounders, założycielką pierwszego na świecie Hospicjum w Londynie
2008 – Dziesięciolecie istnienia Śląskiego Hospicjum Dziecięcego Aniołów Stróżów
10 marca 2009 roku uchwałą Zarządu została zmieniona nazwa naszego hospicjum. Nowa Śląskie Hospicjum Dziecięce Aniołów Stróżów.
2012 – Rozpoczęcie opieki w nowej siedzibie Hospicjum Cordis w Katowicach Janowie

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam przez 2 lata w budowie Nowego Domu Hospicjum Cordis. To dzięki Waszej pomocy, obecności i pamięci budowaliśmy z nadzieją i wiarą, że uda się nam zrealizować marzenie o Nowym Domu dla naszych podopiecznych.

Dziękujemy Przedstawicielom Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Władzom Miasta Katowice za cierpliwość, pomoc finansową, formalną oraz wskazywanie właściwych rozwiązań naszych problemów. Dziękujemy Przedstawicielom Mediów za stałą obecność i przekazywanie rzetelnej informacji o nas społeczności Śląska.

Dziękujemy Kierownictwu Budowy i Firmom Budowlanym za rzetelność, wysiłek i trud włożony w budowę Nowego Domu. Dziękujemy Ofiarodawcom: osobom prywatnym, firmom, parafiom za otwarte serca i wsparcie finansowe oraz materialne.

Dziękujemy Wolontariuszom Budowlanym za zapał, wysiłek i poświęcony czas. Dziękujemy wszystkim pracownikom za to, że mogliśmy spokojnie budować w czasie kiedy oni dbali o najwyższą jakość opieki na chorymi.

ue2

Skip to content