Całodobowa poradnia telefoniczna

Porada dla dzieci
Rodzice/opiekunowie dzieci, które zostały objęte opieką Poradni, mogą zgłaszać się po poradę całodobowo telefonicznie.
Tel. kom. : 603 095 933

Porada dla dorosłych
Chorzy, którzy już zostali objęci opieką Hospicjum, mogą zgłaszać się po poradę całodobowo (telefonicznie bądź osobiście).

tel. kom. 603-649-837

Kto może skorzystać?
– osoby po zakończonym leczeniu przyczynowym choroby nowotworowej
– osoby w trakcie leczenia onkologicznego w celu złagodzenia objawów ubocznych stosowanego leczenia (radioterapia, chemioterapia)
– osoby z trudno gojącymi się odleżynami
– osoby z chorobą nowotworową wymagający rehabilitacji
– osoby z obrzękiem limfatycznym pierwotnym i wtórnym
– osoby chore na chorobę nowotworową oraz ich rodziny potrzebujący pomocy psychologicznej