Poradnia dla dzieci

Całodobowa porada

Rodzice/opiekunowie dzieci, które zostały objęte opieką Hospicjum, mogą zgłaszać się po poradę całodobowo (telefonicznie bądź osobiście).
Tel. 603 095 933

Kogo otaczamy opieką?

Poradnia Dla Dzieci zajmuje się dziećmi, młodzieżą, młodymi dorosłymi w przebiegu nieuleczalnych chorób przewlekłych w ich terminalnej fazie i w przebiegu choroby nowotworowej.
Dzieci mogą zgłaszać rodzice, opiekunowie prawni, lekarze.

Warunki i procedura przyjęcia do hospicjum (każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie):
Osobiste zgłoszenie rodziców do poradni hospicyjnej (w budynku Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis
w Katowicach przy ul. Teofila Ociepki 2)
Ustalenie terminu wizyty wstępnej w domu lub terminu przyjęcia na Oddział.

Telefoniczne zgłoszenie dziecka pod numerem telefonu:
Tel. kom. : 603-095-933

Dokumentacja niezbędna do okazania przy zgłoszeniu:
– karta chipowa
– wypisy ze szpitala
– wyniki badań krwi, rezonansu, tomografii, USG, RTG itp.
– legitymacja ubezpieczeniowa rodziców

Skip to content