Wsparcie socjalne

Ogólnie wiadomo, jak ważną rolę w zespole opieki paliatywno-hospicyjnej pełni zespół medyczny: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, opiekunowie medyczni. Dzięki ich często bezinteresownemu zaangażowaniu polskie hospicja znajdują się w europejskiej czołówce. Jednak coraz więcej osób przekonuje się, jak ważne są pozamedyczne aspekty opieki hospicyjnej , tj. opieka psychologiczna i duszpasterska. Do nich dołączyć należy terapeutów zajęciowych, muzykoterapeutów, a także pracownika socjalnego świadczącego pomoc i pracę socjalną.

Praca socjalna to działalność polegająca na pomocy jednostkom, grupom w odbudowywaniu ich zdolności społecznego funkcjonowania. Obejmuje bezpośrednią pracę z ludźmi potrzebującymi poprzez działania instytucjonalne i administracyjne. Podstawowym jej celem jest niesienie pomocy i wsparcia ludziom potrzebującym, znajdującym się w trudnych sytuacjach materialnych. Ma za zadanie pomoc w poprawie warunków życia, co znacząco wpływa na złagodzenie towarzyszącego im bólu i cierpienia.

Nasza praca socjalna opiera się na:

– opiece, czyli działalności zindywidualizowanej, obejmującej wszystkie sytuacje życiowe, w których podopieczny i jego rodzina nie są w stanie sami poradzić sobie w obliczu nieszczęścia, zdarzeń losowych, choroby itp.;
– analizowaniu i ocenianiu sytuacji, wymagającej świadczenia pomocy społecznej;
– udzielaniu informacji, porad, wskazówek dla osób znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej;
– wspieraniu i ułatwianiu uzyskania pomocy ze strony powołanych do tego instytucji;
– ujawnianiu, analizowaniu i interpretacji potrzeb i problemów;
– podejmowaniu współpracy z innymi instytucjami i profesjonalistami, zajmującymi się działaniami w sferze socjalnej;
– wydawaniu, kompletowaniu niezbędnych wniosków potrzebnych do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej.

Skip to content