Zdrowy pracownik w Hospicjum CORDIS

 

 

 

 

Celem projektu jest wdrożenie działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej w Społecznym Towarzystwie Hospicjum CORDIS. Modernizacja stanowisk pracy wykazanych we wniosku o dofinansowanie oraz szkolenia pozwolą na zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem mięśniowo-szkieletowym, pokarmowym oraz nerwowym. Pracownicy zostaną przeszkoleni z radzenia sobie z niekorzystnymi czynnikami zdrowotnymi zidentyfikowanymi w związku z pracą, tak by ograniczyć ich negatywny wpływ na organizm. Programem zostaną objęci wszyscy pracownicy Wnioskodawcy – 86 os. (77K i 8M) zatrudnieni na umowę o pracę w województwie śląskim na minimum 1/2 etatu. W ramach projektu stanowiska pracy zostaną wyposażone w ergonomiczny i ponadstandardowy sprzęt oraz zostaną przeprowadzone szkolenia w zależności od potrzeb wykazanych w Analizie. Projekt będzie realizowany od 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r. w Katowicach w województwie śląskim.

Dofinansowanie projektu: 162 582,68 PLN

Ogólna wartość projektu: 191 273,75 PLN

 

Pliki do pobrania:

 

8.3.2 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

8.3.2 Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1

8.3.2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2

8.3.2 Oswiadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 3

8.3.2 Oswiadczenie uczestnika projektu (RODO) – ząłącznik nr 4

Skip to content