Projekt „Promocja i organizacja wolontariatu hospicyjnego – Chcieć to móc!”

Od 3 sierpnia do 15 grudnia 2020 r. Hospicjum Cordis realizuje projekt „Promocja i organizacja wolontariatu hospicyjnego – Chcieć to móc!”, który dedykowany jest mieszkańcom Katowic. W ramach projektu Hospicjum Cordis organizuje m.in. zajęcia promujące ten rodzaj wolontariatu czy całościowe szkolenie dla wolontariuszy i kandydatów na nich.