Zgłoszenie dziecka

Kogo otaczamy opieką?

Hospicjum Dla Dzieci zajmuje się dziećmi, młodzieżą, młodymi dorosłymi w przebiegu nieuleczalnych chorób przewlekłych w ich terminalnej fazie i w przebiegu choroby nowotworowej.
Dzieci mogą zgłaszać rodzice, opiekunowie prawni, lekarze.

Warunki i procedura przyjęcia do hospicjum (każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie):
Osobiste zgłoszenie rodziców do poradni hospicyjnej (w budynku Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis w Katowicach przy ul. Teofila Ociepki 2)
Ustalenie terminu wizyty wstępnej w domu lub terminu przyjęcia na Oddział.

Telefoniczne zgłoszenie dziecka pod numerem telefonu:
Tel. kom. : 603 095 933
Tel. : 032-701-57-84
Tel. : 032 608-14-86

Dokumentacja niezbędna do okazania przy zgłoszeniu:
– karta chipowa
– wypisy ze szpitala
– wyniki badań krwi, rezonansu, tomografii, USG, RTG itp.
– legitymacja ubezpieczeniowa rodziców.