CSR – ISO 26000

  1. Czym jest CSR w przypadku hospicjum?

CSR czyli Corpoarte Social Responsibility społeczna odpowiedzialność korporacyjna (biznesu) to samodzielnie przyjmowany przez firmę zbiór reguł etycznych zgodnie z ISO 26000, znanym i poważanym na całym świecie. Nie jesteśmy korporacją i nie jesteśmy firmą komercyjną. Nasze istnienie jest zbudowane na fundamencie chrześcijańskiego miłosierdzia będącego podstawą społecznej  wrażliwości i odpowiedzialności.

 

  1. Po co nam CSR?

Norma ISO 26000:2012 jest stosowana oraz rozpoznawana na całym świecie. Nasze hospicjum rozwija współpracę międzynarodową dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz zaprasza do współpracy wolontariuszy i ekspertów z wielu krajów. Samodzielne  przyjmowanie oraz przestrzeganie reguł CSR w naszym przypadku jest zrozumiałym sygnałem i świadectwem osiągnięcia dojrzałości organizacyjnej we wszystkich obszarach funkcjonowania. Z danych na temat sytuacji organizacji stosujących CSR wynika, że wprowadzenie w życie reguł społecznej odpowiedzialności koreluje z lepszą niż przeciętna kondycją organizacji, co jest bardzo ważnym sygnałem dla naszych wszystkich partnerów.

 

  1. Jak wprowadzaliśmy CSR w 2014 roku i późniejszy monitoring?

Norma PN-ISO 26000:2012 regulująca  zasady CSR w Polsce zgodnie z międzynarodowymi standardami nie wymaga kosztownego, formalnego wdrażania czy audytów i certyfikacji. Przy wprowadzaniu w naszym hospicjum zasad CSR skorzystaliśmy  z wolontariatu i doświadczenia ekspertów zajmujących się zawodowo społeczną odpowiedzialnością biznesu, aby zapewnić hospicjum maksimum korzyści jakie daje wprowadzenie CSR. Od chwili wprowadzenia zasad CSR w roku 2014 odbywaliśmy doroczne, wiosenne przeglądy praktyki zasad stosowania społecznej odpowiedzialności.

 

  1. Co nam daje CSR?

Chociaż CSR nie służy bezpośrednio propagowaniu wspierania hospicjum, jest bardzo skutecznym i elastycznym narzędziem informacji i promocji w rękach dobrych  specjalistów. Zrozumiale przedstawia  hospicjum w dobrym świetle nie tylko jako  jedno z wielu przedsięwzięć  tego typu, ale jako instytucję wykazującą najwyższą troskę do etycznych zasad i reguł pomagania ludziom, którzy niestety często u nikogo innego nie uzyskali oferty profesjonalnego wsparcia w ich cierpieniu. Reguły społecznej odpowiedzialności normy CSR systematyzują relacje z naszymi pacjentami, ale zachęcają też do ciągłego zwiększania troski o pełnych poświęcenia i empatii pracowników i wolontariuszy, mobilizują nas do troski o ochronę środowiska naturalnego  i pomagają wspierać społeczności lokalne, którym służymy, ale także uwrażliwiamy je na  nieakceptowanie zaniechania działań pomocowych w obliczu niedoli najsłabszych.

 

  1. Jak CSR oddziałuje?

Partnerzy którzy wspierają naszą misję duchowo, organizacyjnie i materialnie zyskują świadomość, że swoim działaniem przyczyniają się do czynienia czegoś dobrego i pozytywnego. Dlatego będziemy jeszcze intensywniej komunikować  działania CSR – społecznej odpowiedzialności, ponieważ wszyscy otaczający nasze dzieła interesariusze ugruntowują swoją świadomość i poczucie przyczyniania się do czynienia dobra.

 

  1. Jak konkretnie CSR wspiera hospicjum?

Każde działanie hospicjum można przeanalizować i przedstawić poprzez terminologię i opisy CSR – np. to, że rozwijamy nowe usługi i formy pomocy, ponieważ wynika to z naszej filozofii zaspakajania potrzeb cierpiących pacjentów niezależnie od ich wieku na najwyższym możliwym poziomie przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego oddziaływania naszej działalności na środowisko naturalne i społeczne. Oznacza to stosowanie ekonomicznie i organizacyjnie racjonalnego podejścia do wykorzystywania  posiadanych możliwości, poszukiwania i wdrażania nowoczesnych technologii medycznych,  rozsądnego minimalizowania zużycia surowców naturalnych oraz energii.

 

  1. Czy poprzez CSR hospicjum może coś zaoferować firmom które nas wspierają?

Tak, w  2014 roku  rozpoczęliśmy poprzez ekspertów – wolontariuszy realizację projektu bezpłatnego doradztwa dla wspierających hospicjum firm które chciałyby w swojej praktyce biznesowej wprowadzić normę CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu.  Działanie polegało na informowaniu naszych partnerów o dofinansowanym przez PARP w 100% projekcie CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu. Stosowanie normy CSR nie jest obowiązkowe, ale po transpozycji unijnej dyrektywy do polskiej Ustawy o Rachunkowości duże firmy są zobligowane do raportowania danych niefinansowych w formie sporządzania raportów CSR – o swojej społecznej odpowiedzialności. Dlatego łatwiej im współpracować z przedsiębiorstwami mniejszymi które również stosują w praktyce zasady CSR.

 

  1. Reguły CSR stosujemy zgodnie z wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zawartymi w dokumencie ISO 26000 Post Publication Organization Strategy Advisory Group (PPO SAG) Social Responsibility Communication Protocol.
Skip to content