Biegamy dla Hospicjum Cordis 31.12.2019 „VII Towarzyski Bieg Sylwestrowy Mysłowickiego Klubu Biegacza No.I”

Chcesz biegowo pożegnać stary rok a przy okazji wspomóc Hospicjum Cordis ?

to przybywaj do Mysłowic

Ekipa Mysłowickiego Klubu Biegacza No.I to grono ludzi dla których bieganie to pasja i dobry sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu. Po przez bieganie i morsowanie od wielu lat promujemy nasze miasto a imprezy sportowe przez nas organizowane na stałe wpisały się
w kalendarz polskich biegów. Już po raz siódmy zapraszamy do Mysłowic by biegowo pożegnać mijający rok. Tym razem spotykamy się na mysłowickim rynku gdzie w sylwestrowe południe wystartuje VII Towarzyski Bieg na 4 kilometry. Swój dystans będą mieli też miłośnicy chodzenia z kijami. Jak zawsze całą imprezę rozpoczniemy biegami najmłodszych. Przybywajcie w przebraniach by znowu było radośnie, wesoło i kolorowo a najciekawsze przebrania będą nagrodzone.

link do zapisów na Bieg Sylwestrowy

 

https://zapisy.personalbest.pl/vii-towarzyski-bieg-sylwestrowy-myslowickiego-klubu-biegacza-noi-i-marsz-nordic-walking-biegamy-d-v3957.pl.html   

REGULAMIN

VII Towarzyskiego Biegu Sylwestrowego Mysłowickiego Klubu Biegacza No.l i Marszu Nordic Walking pod honorowym patronatem Dariusza Wójtowicza prezydenta miasta Mysłowice oraz Jolanty Kolanko dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Katowicach.

Mysłowice, 31 grudzieńj 2019 r.

Nazwa biegu — VII Towarzyski Bieg Sylwestrowy Mysłowickiego Klubu Biegacza No.l i Marsz Nordic Walking — Biegamy dla Hospicjum Cordis

Bieg główny – 4 km

Dodatkowo zostanie przeprowadzony marsz Nordic Walking bez podziału na kategorie wiekowe

Dodatkowo zostanie przeprowadzony bieg rekreacyjny dzieci i młodzieży z podziałem na kategorie wiekowe: 0-5 lat 100m , 6-10 lat 200m , 11-14 lat 400m

Start Biegu Głównego godz. 12.00

VI

Start marszu Nordic Walking 12:05

VII

Start biegów dla dzieci od 10:45

VIII

Typ biegu – bieg uliczny (podłoże asfaltowe), kostka brukowa, ścieżki parkowe, murawa boiska.

XI

Trasa biegu – Start z rynku, ul. Grunwaldzka, ul. Powstańców, ul. Strażacka, ul. Kacza, alejki parkowe, boisko Górnika 09 Mysłowice, ul. Wierzbowa, ul. Kołłątaja, Meta w miejscu startu.

x

Organizator — Rafał Kontowicz Mysłowicki Klub Biegacza No.l

– Powiatowa Stacja Sanitarno — epidemiologiczna w Katowicach

Kontakt:

Dyrektor biegu — Rafał Kontowicz tel. 514 683 064 e-mail: [email protected]

Rafał Skutnik tel. 501 409 693 e-mail: [email protected]

Współorganizator — Mysłowicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach.

XI

Każdy uczestnik Biegu Głównego i marszu Nordic Walking otrzyma na linii mety medal pamiątkowy.

Każdy uczestnik biegu rekreacyjnego dzieci i młodzieży otrzyma pakiet startowy a na linii mety medal pamiątkowy (taki sam jak uczestnicy Biegu Głównego).

XII

Warunki uczestnictwa:

W biegu głównym i marszu Nordic Walking mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia. Osoby pełnoletnie zostaną dopuszczone do biegu/marszu po potwierdzeniu na piśmie, iż są zdrowe, nie mają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania biegów długodystansowych i biegną/maszerują na własną odpowiedzialność.

W biegu głównym i marszu Nordic Walking osoby małoletnie obowiązuje zgoda rodzica lub opiekuna prawnego który osobiście potwierdzi to podpisem na karcie zgłoszeń.

Złożenie indywidualnej karty zgłoszenia w biurze zawodów i przyjęcie numeru startowego jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem, jego akceptacji i przestrzegania.

UWAGA!

Nie ma możliwości udziału w biegu osób niepełnosprawnych na wózkach, oraz z psami (canicross) ze względu na charakter trasy.

W biegu rekreacyjnym dzieci i młodzieży zgłaszających się do biegu obowiązuje zgoda rodzica lub opiekuna prawnego który osobiście potwierdzi to podpisem na karcie zgłoszeń.

XIII

Zgłoszenia – zgłoszenia do biegów wszystkich kategorii obsługuje firma personalbest (http://zapisy.personalbest.pl) do dnia 20 grudzień 2019 r.(włącznie) zapisy przez stronę internetową.

UWAGA!

Zapisy mogą zostać zamknięte we wcześniejszym terminie, tj. po osiągnięciu limitu: bieg główny 250 zgłoszeń marsz Nordic Walking 50 zgłoszeń bieg dzieci i młodzieży 200 zgłoszeń

UWAGA!

w dniu biegu brak możliwości zapisu dzieci i młodzieży.

Zapisy do biegu głównego i marszu Nordic Walking w dniu biegu w biurze zawodów w godzinach 8:45 do 11:30

Odbiór pakietów i numerów startowych do rekreacyjnego biegu dzieci i młodzieży w dniu biegu w biurze zawodów w godzinach 8:45 do 10:30 (w dniu biegu brak możliwości zapisu).

UWAGA!

Na stronie internetowej MOSiR Mysłowice oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w

Katowicach zamieszczony jest Regulamin VII Towarzyskiego Biegu Sylwestrowego

Mysłowickiego Klubu Biegacza No.l i Marszu Nordic Walking — Biegamy dla Hospicjum Cordis

XIV

Opłata startowa:

Opłatę startową przyjmujemy na konto BANK PKO BP ODDZIAŁ w MYSŁOWICACH nr:

02 1020 2528 0000 0602 0503 2380,

Tytuł – wpisowe VII Towarzyski Bieg Sylwestrowy, imię, Nazwisko, miejscowość uczestnika zgłoszenie do 20.12.2019 r. opłata startowa wynosi 30,00 zł po tym terminie opłata wynosi 40,00 zł płatne w biurze zawodów zgłoszenie w dniu biegu/marszu pod warunkiem nie osiągnięcia limitu przez zapisy internetowe opłata startowa wynosi 40,00 zł

Nie pobiera się opłaty startowej od uczestników biegu rekreacyjnego dzieci i młodzieży.

xv

W biegu głównym prowadzona będzie klasyfikacja uczestników biegu:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Najstarsza uczestniczka biegu, Najstarszy uczestnik biegu

Najliczniejsza drużyna

UWAGA uczestnicy rekreacyjnego marszu Nordic Walking (uczestnicy marszu otrzymują takie same świadczenia jak uczestnicy biegu głównego tzn pomiar czasu, poczęstunek oraz pamiątkowy medal po ukończonym marszu. Natomiast dla uczestników marszu Nordic Walking nie będzie prowadzona klasyfikacja w żadnej kategorii.

XVI

Nagrody i wyróżnienia w biegu głównym:

  1. Za zajęcie 1, 2, 3, 4, 5 miejsca w klasyfikacjach generalnych K i M – puchary.
  2. Za zajęcie 1 , 2, 3, 4, 5 miejsca w klasyfikacjach Najliczniejsza grupa biegowa — puchary.

UWAGA!

Dla najstarszej uczestniczki i najstarszego uczestnika — statuetki.

  1. Dla uczestników biegu rekreacyjnego dzieci i młodzieży — medale pamiątkowe.

XVII

Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:

1 .Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.

2.Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Katowicach oraz MOSiR Mysłowice.

  1. Dane osobowe zawodników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO)

4.Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu na stronie internetowej oraz na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR Mysłowice, Powiatowa Stacja Sanitarnoepidemiologiczna w Katowicach takich jak Facebook, Youtube, Google i inne.

5.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

6.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach.

7.Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez MOSIR Mysłowice, Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Katowicach oraz Mysłowicki Klub Biegacza No.l na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek na swojej stronie internetowej oraz na profilach internetowych zarządzanych przez MOSIR Mysłowice, Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Katowicach oraz Mysłowicki Klub Biegacza No.l Facebook, Youtube, Google i in., a także w mediach w celu informacji i promocji.

  1. Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm).

XVIII.

Informacje i zalecenia końcowe:

1 .Bieg główny odbędzie się przy trwającym (jedynie czasowo ograniczanym i wstrzymywanym) ulicznym ruchu pojazdów. W związku z tym każdy uczestnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w czasie zawodów.

2.0rganizatorzy zapewnią służbę medyczną w czasie trwania zawodów.

  1. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startowego otrzymają numer startowy, chip, a na linii mety medal pamiątkowy.

4.1nstrukcja zamocowania numeru startowego oraz chipa zostanie przedstawiona przed biegiem oraz jest zamieszczona na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego do biegu. W razie dodatkowych pytań kontaktować się z firmą Personalbest ([email protected] )

5.Limit czasu dla pokonania 4 km 1 godzina, dla marszu Nordic Walking 1 godzina 10 minut. Po upływie tego czasu uczestnicy znajdujący się na trasie, obowiązani są przerwać zawody (zostaną zabrani przez pojazd organizatorów zamykający bieg). Również zawodnicy, którzy wycofają się z biegu na trasie, zostaną zabrani przez pojazd organizatorów zamykający bieg

6.Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem VII Towarzyskiego Biegu Sylwestrowego i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

7.Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

8.Biuro zawodów, szatnie oraz przechowalnia bagażu znajdować się będą w Mysłowickim Centrum Kultury (ul.Grunwaldzka),czynne w dniu zawodów od godz.8:45. Nie zapewniamy depozytu rzeczy wartościowych oraz prysznicy.

9.Wszystkie sprawy nieprzewidziane regulaminem reguluje na bieżąco organizator.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie oraz jego interpretację. 10.Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, noclegów, ani innych kosztów osobowych poniesionych przez uczestników biegu.

1 1 .Po ukończeniu biegu uczestnicy otrzymają ciepłą herbatę oraz poczęstunek.

12.Wszelkie uwagi, zapytania dotyczące wyników kierować bezpośrednio do firmy: Personalbest ([email protected] )

UWAGA — po odliczeniu kosztów organizacyjnych, kwota z wpisowego zostanie przekazana Hospicjum Cordis ul.Ociepki 2, 40-413 Katowice