Hospicjum Cordis realizuje projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu jest wdrożenie działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej w Społecznym Towarzystwie Hospicjum CORDIS. Modernizacja stanowisk pracy wykazanych we wniosku o dofinansowanie oraz szkolenia pozwolą na zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem mięśniowo-szkieletowym, pokarmowym oraz nerwowym. Pracownicy zostaną przeszkoleni z radzenia sobie z niekorzystnymi czynnikami zdrowotnymi zidentyfikowanymi w związku z pracą tak, by ograniczyć ich negatywny wpływ na organizm.

Więcej informacji znajduje się tutaj: www.hospicjumcordis.pl/projekt-ue

Skip to content