Informacja o realizacji zadania publicznego

Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis realizuje zadanie: „Ulepszony dostęp do usług ochrony dzieci i młodzieży poprzez rehabilitację, wsparcie psychologiczne i psychospołeczne” we współpracy z Miastem Katowice.

Skip to content