Informacja o współrealizacji projektu

Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
Grant dotyczy realizacji zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników za okres 01 maj 2020 –  31 sierpień 2020 oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w okresie 01 maj 2020- 31 grudzień 2020.