„Poradnictwo specjalistyczne dla osób chorych przewlekle somatycznie i ich rodzin”

Od 1 kwietnia do 31 października 2020 r. Hospicjum Cordis realizuje projekt „Poradnictwo specjalistyczne dla osób chorych przewlekle somatycznie i ich rodzin”, który dedykowany jest mieszkańcom Katowic. W ramach tego projektu umożliwiamy bezpłatny dostęp do specjalistów osobom chorym przewlekle somatycznie i ich rodzinom z zakresu poradnictwa psychologicznego, poradnictwa socjalnego oraz psychoterapii indywidualnej i rodzinnej. Zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta Katowice. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem: 32 608 14 86 lub 601 691 455.