Realizacja projektu „Poradnictwo specjalistyczne dla osób chorych przewlekle somatycznie i ich rodzin”

Hospicjum Cordis 15 marca 2021 r. rozpoczęło realizację zadania: „Poradnictwo specjalistyczne dla osób chorych przewlekle somatycznie i ich rodzin”. Projekt jest skierowany do mieszkańców miasta Katowice.
Beneficjentom oferowane są bezpłatne spotkania/konsultacje/porady z psychologiem lub psychoterapeutą oraz pracownikiem socjalnym.
Czas realizacji projektu: 15.03.2021 r. – 31.10.2021 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się pod numerem telefonu: 601 691 455.